0
Twój koszyk

Polityka Zrotów i Refundacji

Informacje Ogólne

Zwroty i Refundacje:

  1. Zwroty produktów: Klienci mają prawo do zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym kamoa.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli w terminie 14 dni od dnia zakupu towaru drogą internetową. Zwroty są akceptowane w przypadku produktów niezgodnych z zamówieniem, wad fabrycznych lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo konsumenckie.
  2. Refundacje: W przypadku zwrotu produktu, który kwalifikuje się do zwrotu, kamoa.pl zobowiązuje się do zwrócenia klientowi kwoty odpowiadającej cenie produktu minus ewentualne koszty dostawy. Refundacja zostanie dokonana za pośrednictwem pierwotnej metody płatności, chyba że klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu środków.

Warunki Zwrotów i Refundacji:

  1. Zgłoszenie Zwrotu: Aby zwrócić produkt, klient musi skontaktować się z obsługą klienta kamoa.pl w ciągu 14 dni od dnia zakupu i poinformować o zamiarze zwrotu. W przypadku uszkodzeń lub wad produktu, klient powinien dołączyć zdjęcia lub inne dowody w celu potwierdzenia roszczenia.
  2. Stan Produktu: Produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w nienaruszonym stanie, nie noszący śladów użytkowania ani uszkodzeń.
  3. Koszty Zwrotu: Koszty zwrotu produktu ponosi klient, chyba że zwrot wynika z wady fabrycznej lub niezgodności z zamówieniem.

Ochrona Danych Osobowych:

  1. Dane Klientów: Kamoa.pl zbiera dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień oraz zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami RODO i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody klienta.
  2. Przetwarzanie Danych: Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień i obsługi klienta. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania zgodnie z przepisami RODO.
  3. Bezpieczeństwo Danych: Kamoa.pl podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nielegalnym przetwarzaniem.